Alumni

 

Alumni 2023

Jan Richarz, M.Sc. © Copyright: EBC

Jan Richarz, M.Sc.

Thomas Storek, M. Sc. © Copyright: EBC

Thomas Storek, M. Sc.

Marco Wirtz, M.Sc. © Copyright: EBC

Marco Wirtz, M.Sc.

 

Alumni 2022

Michael Mans M. Sc. © Copyright: EBC

Michael Mans M. Sc.

 

Alumni 2021

Dr.-Ing. Paul Mathis © Copyright: EBC

Dr.-Ing. Paul Mathis

Philipp Mehrfeld © Copyright: EBC

Dr.-Ing. Philipp Mehrfeld

Dr.-Ing. Valerius Venzik © Copyright: EBC

Dr.-Ing. Valerius Venzik

 

Alumni 2020

Marc Baranski © Copyright: EBC

Marc Baranski M. Sc.

Dr.-Ing Gerrit Bode © Copyright: EBC

Dr.-Ing Gerrit Bode

Sandra Ladermann, M. Sc. © Copyright: EBC

Sandra Ladermann, M. Sc.

Markus Nürenberg, M. Sc. © Copyright: EBC

Markus Nürenberg, M. Sc.

Dr.-Ing Peter Remmen © Copyright: EBC

Dr.-Ing Peter Remmen

 

Alumni 2019

Moritz Lauster © Copyright: EBC

Dr.-Ing. Moritz Lauster

Dr.-Ing Markus Schumacher © Copyright: EBC

Dr.-Ing Markus Schumacher

Dr.-Ing. Mark Wesseling © Copyright: EBC

Dr.-Ing. Mark Wesseling

 

Alumni 2018

Dr.-Ing Marcus Fuchs © Copyright: EBC

Dr.-Ing Marcus Fuchs

Dr.-Ing Hassan Harb © Copyright: EBC

Dr.-Ing Hassan Harb

Dipl.-Ing. Martin Hoffmann © Copyright: EBC

Dipl.-Ing. Martin Hoffmann

M. Sc Peter Matthes © Copyright: EBC

Peter Matthes M. Sc.

Dr.-Ing Thomas Schütz © Copyright: EBC

Dr.-Ing Thomas Schütz

 

Alumni 2017

Dr.-Ing Henning Freitag © Copyright: EBC

Dr.-Ing Henning Freitag

Dr.-Ing. Nina Kopmann © Copyright: EBC

Dr.-Ing. Nina Kopmann

Dr.-Ing. Sebastian Stinner © Copyright: EBC

Dr.-Ing. Sebastian Stinner

 

Alumni 2016

Dipl.-Ing Patrik Steinhoff © Copyright: EBC

Dipl.-Ing Patrik Steinhoff

 

Alumni 2014

Dr.-Ing Björn Flieger © Copyright: EBC

Dr.-Ing Björn Flieger

© Copyright: EBC

Dr.-Ing Jana Panašková

Contact

Rewitz, Kai © Copyright: EBC

Name

Kai Rewitz

Chief Engineer, Team Leader

Phone

work
+49 241 80 49629

Email

E-Mail